Het bestuur van de Werkende Mannen Club (WMC) draagt veel zorg voor de privacy van haar leden en websitebezoekers. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In het geval dat u uw persoonsgegevens kenbaar maakt naar aanleiding  of via deze website handelt de WMC in overeenstemming met de Wet Algemene verordening persoonsgegevens (AVG).

 

Bij alle wedstrijden en evenementen vindt de verwerking van persoonsgegevens op een wijze plaats die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving wordt gesteld.

 

Wij verstrekken gegevens van leden niet aan derde partijen zonder voorafgaande toestemming.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de WMC is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

 

De WMC maakt geen gebruik van functionele en analytische cookies. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van tracking cookies.

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle webpagina’s van de WMC. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

 

In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.